Produkt byl přidán do košíku
Produkt byl odebrán z košíku
Objednávka se odesílá, buďte trpěliví.

Kam na výstavu v červnu?

Josef Sudek: Topografie sutin (Praha)

22. 5. – 19. 8. 2018
Galerie hlavního města Prahy
Dům fotografie
Revoluční 5, Praha 1

Výstava představí téměř neznámý a dosud nevystavený soubor snímků Josefa Sudka (1896–1976), který v roce 1945 fotografoval pražské památky poničené během druhé světové války zejména při bombardování 14. února 1945 a také během Pražského povstání. Soubor zobrazuje válkou pozměněný městský prostor a ukazuje i některá preventivní válečná opatření. Necelé čtyři stovky dochovaných negativů souboru zachycují například zničený areál Emauzského kláštera, Staroměstskou radnici, Staroměstské náměstí a jeho okolí či sběrnu kovových soch a zvonů na Maninách. Tyto fotografie byly dosud představeny pouze v dobových publikacích, především v Pražském kalendáři 1946 vydaném s podtitulem Kulturní ztráty Prahy 1939–1945 nakladatelem Václavem Poláčkem.

Výstava má také stejnojmennou putovní verzi, která probíhá ve spolupráci Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i s Českými centry a od počátku roku 2018 je postupně představována v několika evropských městech.

 

Jiřina Hankeová / Jitka Válová: Dvě z Kladna

fotografie, kresby, litografie

6. – 28. 6. 2018

Artinbox gallery

Perlova 3, Dům v Kisně

Zdá se poněkud paradoxní, že Kladno, jako průmyslové a dělnické město, může být místem silně inspirativním pro umělce – a dokonce pro ženy umělkyně. Důkazem jsou dvě z nich, které představí červnová výstava v Artinbox Gallery. Jednou z nich je Jitka Válová (1922 – 2011), která se svým dvojčetem Květou (1922 – 1998) v Kladně celý život tvořila a nasávala inspiraci. Podobně je tomu i u Jiřiny Hankeové (*1948), která zde celý život tvoří obklopena podobně tvůrčí rodinou – manžel Jiří Hanke je fotograf, zakladatel a kurátor Malé galerie České spořitelny v Kladně, dcera Lucie (*1977) se věnuje m. j. fotografii a hudbě a syn Michael (*1972) sice začal fotografovat poměrně pozdě, přesto byl v minulém roce oceněn v soutěži World Press Photo.

Jan Jedlička – Zimní cesta k moři / A winter journey to the sea

(9.5. – 17.6.2018)

Galerie Fotografic

Stříbrná 2, 110 00 Praha 1

Galerie Fotografic představuje velice zajímavý koncept fotografa Jana Jedličky. Ten svou výstavu popsal takto: „Mezi 5. a 8. říjnem 1995 jsem jel vlakem z Basileje do Haagu, s několika krátkými zastávkami.V té době jsem zrovna četl úvahy Viléma Flussera o filosofii fotografování a nastávající době technických fotografií a napadlo mě otestovat si některá teoretická tvrzení a závěry z jeho textů. Použil jsem k tomu automatický fotoaparát Nikon AF a černobílý film. Zachtělo se mi prozkoumat své vlastní zběžné způsoby náhledu na fotografované objekty během cesty, včetně role, jakou při tom hraje můj fotoaparát. Obrázky z této řady jsou seřazeny chronologicky, bez jakéhokoliv výběru. Poslední tři mořské scenérie byly nasnímány na barevný film, jenž jsem použil až v Haagu, cílovém městě mé cesty. Ty tvoří nehybný závěr mojí řady.“ J. Jedlička.

Součástí výstavy bude také audiovizuální instalace vycházející z dlouhodobé spolupráce Jana Jedličky a ECM Records, kultovního hudebního vydavatelství z Mnichova.

Odeslat odpověď