Produkt byl přidán do košíku
Produkt byl odebrán z košíku
Objednávka se odesílá, buďte trpěliví.

Kam na výstavu v říjnu?

FOTOGRAF FESTIVAL #9
Archeologie euforie 1985 – 1995
26/9. – 4/11/2019

Již tradičně je říjen měsícem patřícím Fotograf festivalu. Jeho v pořadí již devátý ročník nese tentokrát podtext Archeologie euforie 1985-1995. Nevěnuje se jen euforii čistě spojené s pro nás i celý svět zlomovým rokem 89. S pomocí výstav, přednášek a workshopů mapuje období pozvolného tání autoritářského režimu, proměnu životního stylu obyvatel i okolního světa. Součástí festivalu je také projekt Má historie, do něj se může zapojit úplně každý, stačí najít v domácím archivu fotografii z období 85-89. Nemusí se přitom jednat o fotografii přímo mapující historické události, jde o vytvoření co nejhustší sítě vizuální historie každodennosti.

Program festivalu je velice bohatý, my přinášíme jen malý výběr toho, co nás upoutalo, doporučujeme navštívit oficiální stránky, na kterých se dozvíte vše potřebné. Za zmínku stojí také mimořádně vydařený vizuální styl aktuálního ročníku z rukou Terezie Štindlové a Báry Růžičkové.

DĚJINY KLUBU BUNKR
Galerie Pštrossova 23
15/10–17/11 2019

Unikátní soubor fotografií, dokumentů i uměleckých děl z archivu Richarda Němčoka, zakladatele legendárního hudebního klubu Bunkr, zachycuje kulturní kvas počátku 90. let, kdy se v prostorách klubu potkávaly hudební i politické celebrity a kdy hranice undergroundu a oficiality byly stále ještě prostupné. Výstava je připravena ve spolupráci s Muzeem a archivem populární hudby.

OBRAZY KONCŮ DĚJIN , ČESKÁ VIZUÁLNÍ KULTURA 1985-1995
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
17/10–29/3 2020

Výstava Obrazy konců dějin volně poukazuje k 30. výročí zlomového podzimu 1989, ale nahlíží jej v širším časovém, politickém i mediálním rozpětí, od počátku „perestrojky“ až po pevné ustanovení nového, „demokratického“ politického a mediálního prostředí. Pracuje přitom s tezí, že pád komunismu nebyl náhlou a izolovanou historickou událostí, ale měl své vlastní širší a dlouhodobější příčiny a následky a také souvislosti i v proměně vizuálních médií a jejich rolí. Výstava zachycuje období od roku 1985 do roku 1995 prostřednictvím fotografie a s ní souvisejících médií (grafický design, výtvarné umění, video, karikatura, televize) a soustředí se na vzájemně související politické i mediální změny v české společnosti, přičemž období této „anti-dekády“ chápe jako koherentní období od počátku “tání” perestrojky až po konečné ustavení dravého neoliberálního kapitalismu postkomunistického typu.

“SVOBODA”
Fotograf Gallery
11/10–9/11 2019

 

V roce 1989 padl po čtyřiceti letech komunistický režim, příslib demokracie přestal být mýtem. Tlak předchozí ideologie nečekaně polevil a mnozí najednou nevěděli, co s neznámou svobodou. První roky představovaly doslova explozi. Podobná situace se v následujících desetiletí už neopakovala. Ne všichni lehko nabytou svobodu dokonce přežili: „Dopiče, dalo nám to všetkým pekne zabrať.“ (Agda Bavi Pain*) Podívejme sa na období od perestrojky po nástup neoliberálního kapitalismu optikou atmosféry raných 90. let v hlavním městě Slovenska Bratislavě. Neboť první závany svobody byly ještě důvěryhodné, autentické a silně návykové.

xerox / koláž / fotografie/ kresba / sprej / text /poezie / samizdat

ROMAN A. MUSELÍK
Hunt Kastner
12/10–16/11 2019

Roman A. Muselík, spoluzakladatel kultovní skupiny Bratrstvo, se fotografií zabýval již před založením skupiny. Jeho tíživé sociální portréty i vize vracející se k dědictví nejtužších časů komunistické totality předjímají následnou estetiku skupiny Bratrstvo, která se stala ikonickým příkladem české postmoderní fotografie. Výstava bude doplněna archivními materiály z dějin skupiny Bratrstvo.

DETAIL JAKO SVĚDEK DOBY, Minulost v dokumentační fotografii 70.–90. let 20. století
Window gallery, UDU
3/10–2/2 2020

 

Přestože fotografie už dávno ztratila status zcela objektivního zobrazujícího média, bývá tak stále vnímána, a to zejména v její vědecké poloze, jakou je i dokumentace architektury a památek. Úkolem dokumentačního fotografa uměleckých děl je maximálně eliminovat „parazitní“ prvky, které se do fotografie vkrádají a které zachycovaný objekt z hledaného neutrálního bezčasí „rušivě“ vtahují zpět do naší reality. V rozporu se záměrem fotografa však snímky často obsahují opomenuté či neodstranitelné detaily, které mohou prudce zaútočit na naše vnímání a učinit fotografii vícevýznamovou. Výstava představuje dokumentační fotografie ze 70. až 90. let 20. století ze sbírky Ústavu dějin umění AV ČR, které díky oněm detailům vystupují z bezčasí a vypovídají o době, jež nechtěně reprezentují.

Odeslat odpověď