Produkt byl přidán do košíku
Produkt byl odebrán z košíku
Objednávka se odesílá, buďte trpěliví.

Kam na výstavu v červenci?

Léto už je v plném proudu a společně s ním Praha vítá i několik skvělých fotografických výstav. Ty tento měsíc nabídnou návštěvníkům klasiky české tvorby, experiment ale i celosvětově uznávanou dokumentární práci. 

SUDEK / OBRAZY A ODRAZY
28/6 — 29/8/2019
Atelier Josefa Sudka

V pražské galerii Ateliér Josefa Sudka budou v letních měsících vystaveny originální Sudkovy fotografie ze sbírek PPF Art a Ústavu dějin umění AV ČR. Netradiční expozice představí veřejnosti zakázkovou práci známého českého fotografa pro jeho přátele malíře, doplněnou o Sudkovy umělecké fotografie. V nich se odráží inspirace malířskou tvorbou. Do expozice „Sudek: Obrazy a odrazy“ vybrali kurátoři výstavy Lucie Mlynářová a Martin Pavlis snímky, které zachycují malby a kresby osmi Sudkovi blízkých autorů, například Emila Filly nebo Josefa Navrátila. Vedle nich se prezentují fotografie z autorovy volné tvorby, které odráží téma fotografovaných obrazů. Výstava bude v Ateliéru Josefa Sudka od 28. června do 29. srpna 2019. Slavnostní vernisáž proběhne 27. června 2019 od 18hodin.

Ateliér Josefa Sudka představí fotografie děl ve 30. letech začínajících umělců Andreje Bělocvětova, Oty Janečka a Václava Sivka; práci vrstevníků Josefa Sudka představujísnímky děl Emila Filly, Josefa Navrátila, Vlastimila Rady, Františka Tichého a Františka Zikmunda.

ANDREA SOBOTKOVÁ / THE BEAR HAS A KEEN SENSE THAT ENABLES IT TO HUNT AT DUSK
21/6 – 28/7/2019
Galerie Fotografic

Šachty, schodiště, vyhlídkové věže, mosty, žebříky, komíny. Na pozadí řetězce popisů a fotografií vzniká instalace vytvořená přímo pro Galerii Fotografic materializující podvědomé procesy snění. Za pomoci sofistikovaných zásahů do prostoru galerie autorka utváří prostředí, ve kterém se všichni diváci ocitají ve stejné výchozí situaci: pracuje s jejich prostorovým zážitkem a nejistotou, v jaké výšce se fyzicky nacházejí. Ve videoinstalaci promítané pod úroveň „země” zpřítomňuje moment předcházející pádu a tematizuje subjektivitu reálného a snového času. Co je to za okamžik, ve kterém ve snu k pádu dochází? Autorka nám jej s pomocí kamery balancující na hraně komína zpřítomňuje, navozuje fiktivní „svalový tanec“ a ztrátu pevné půdy pod nohama. Ve stejné chvíli v procesu nepřetržitého tisku upomíná na nekonečnou škálu obrazů, které před pádem ve snu generujeme. Archiv pádů, který autorka pečlivě sesbírala, se tak stává atlasem imaginárních krajin kolektivní paměti, jejichž podoba zůstává kódována v původním překladu do psaného jazyka. Slovo tak pomáhá zachovat autentickou poetiku výpovědí, jejich informační hodnotu a akcentuje podstatné detaily ovlivňující výslednou snovou zkušenost.

Andrea Sobotková (1994), AVU – Ateliér intermediální tvorby II. Ve své tvorbě se mimo jiné zaměřuje na způsoby vnímání, kulturu a ontologii prostoru, jehož proměny v závislosti na činnosti/nečinnosti člověka zkoumá. Žije a pracuje v Praze.

 

JÜRGEN SCHADEBERG / POCTA MISTRŮM FOTOGRAFIE
21/6 — 8/9/2019 
Leica Gallery Prague

Soubor fotografií Jürgena Schadeberga vznikl u příležitosti jeho uvedení do Síně slávy Leica v roce 2018. Jde o výběr Schadebergových fotografií zobrazujících především neretušovanou realitu Jihoafrické republiky druhé poloviny minulého století.

Jürgen Schadeberg (*1931 v Berlíně) je německý fotograf, který několik desetiletí žil a pracoval v Jihoafrické republice. Pořídil zde nespočet snímků, které jsou dnes považovány za legendární a ikonické, například fotografii Nelsona Mandely, hledícího přes mříže jeho bývalé cely ve věznici na ostrově Robben Island. Jako fotožurnalista a představitel dokumentární fotografie je Schadeberg opravdovým humanistou – je to člověk bez předsudků, se zájmem o životní podmínky lidí, o jejich každodennost. Jeho přístup k portrétovaným je plný pochopení a respektu, bez ohledu na národnost nebo barvu pleti.

Schadebergova nestrannost, trpělivost a zvědavost mu stále znovu dávaly příležitost fotografovat místa a situace, které byly pro většinu jeho bílých současníků nepředstavitelné. Především práce pro časopis Drum umožňovala Schadebergovi stát se kronikářem dobových událostí. V roce 1964 musel opustit Jihoafrickou republiku a v dalších desetiletích pracoval jako fotograf na volné noze v Evropě a USA. I zde si uchoval svůj pravdivý a empatický přístup k práci. Po roce 1985 se mohl vrátit do Johannesburgu, kde završil druhou kapitolu své jihoafrické fotografické cesty. Ta trvala do roku 2007.

V roce 2014 udělilo Mezinárodní centrum fotografie New York Jürgenu Schadebergovi cenu za celoživotní přínos Cornell Capa Lifetime Achievement Award. V roce 2018 ho uvedla firma Leica Camera do své Síně slávy. Předáním Leica Hall of Fame Award bylo oceněno sedmdesát let jeho práce, jeho neúnavnost, odvaha a výjimečný přínos pro fotografii.

 

Odeslat odpověď