Produkt byl přidán do košíku
Produkt byl odebrán z košíku
Objednávka se odesílá, buďte trpěliví.

Kam na výstavu v listopadu?

Listopad nám přinesl už pořádně podzimní počasí. Mimo to se ale blížíme i našemu snad nejdůležitějšímu a nejoslavovanějšímu státnímu svátku 17. listopadu, za nímž tématicky nezaostává ani oblast kultury a s ní také fotovýstavy. Z našeho výběru například výstava 1989 ve Veletržním paláci nebo Objektiv revoluce Krzysztofa Millera v Leica Gallery. 

TOMÁŠ POSPĚCH / ČEŠSTVÍ / CZECHNESS
Galerie FOTOGRAFIC
24. 10. – 24. 11. 2019

„Češství je něco, o čem každý mluví, ale málokdo dokáže slovně postihnout. Když je fotografujete, čím více ostříte, tím více mizí před očima.“ – Tomáš Pospěch

Vizuálnímu ohledávání fenoménu češství se Tomáš Pospěch nepřímo věnoval již v souborech Majitelé hradů, Šumperák či Bezúčelná procházka. Dlouhodobý zájem o zachycení efemérní podstaty českého sebeurčení vyeskaloval v obsáhlý samostatný projekt. Češství vznikalo v letech 2001 – 2011 jako průběžně doplňovaný soubor sta fotografií, které nesou vizuální znaky charakterizující český národ. Tomáš Pospěch postupně upouštěl od signifikantních řízků, knedlíků a státních symbolů, aby se ponořil hlouběji do tajů české sebeidentifikace. Skrze zelené linoleum, lidovou tvořivost, turka ve skle či schopnost improvizace přináší sebeironizující, sebekritické, a přesto velmi citlivé ohlédnutí za tím, co to dnes může znamenat být Čech.

Tomáš Pospěch (*1974) je český fotograf, historik umění, pedagog a nezávislý kurátor. Vystudoval fotografii na ITF FPF SU v Opavě, dějiny umění na FF UP v Olomouci a na FF UK v Praze a doktorandské studium na ITF FPF SU v Opavě. Kromě vlastních úspěšných knih jako je Šumperák či Zemědělské práce / Slušovice je autorem mnohých publikací a monografií o české a středoevropské fotografii. Měl samostatné výstavy ve významných institucích po celé Evropě. Žije a pracuje v Praze.

KRZYSZTOF MILLER / OBJEKTIV REVOLUCE
Leica gallery
8. 11. 2019 — 5. 1. 2020

Krzysztof Miller zachytil dramatické okamžiky ve vřavě demonstrací, revolucí, válek, humanitárních katastrof. Průřezová výstava jeho nejlepších snímků připomene pád komunismu ve střední Evropě i místa, kde revoluce nebo konflikty stále probíhají.

Rok 1989 byl přelomem nejen pro Polsko a celý náš region, ale také pro Krzysztofa Millera. Z amatérského fotografa, který dokumentoval demonstrace Nezávislého svazu studentů, se stal profesionálním fotoreportérem jednoho z nejdůležitějších deníků ve svobodném Polsku. Dokumentoval společenské a politické změny v Polsku, průběh sametové revoluce v Československu a krvavý převrat v Rumunsku.

V letech 1990 – 2008 zachytil řadu válečných konfliktů, oběti masakrů a hladu. Byl na téměř 60 zahraničních cestách, na řadu míst se vracel několikrát. Fotil mimo jiné v Rumunsku, Iránu, Gruzii, Náhorním Karabachu, Bosně, Chorvatsku, Tádžikistánu, Afghánistánu, Kambodži, tureckém Kurdistánu, Abcházii, JAR, Čečensku, Rwandě, Burundi, Zairu, Kosovu, Kongu, Iráku, Ugandě, Jižním Súdánu a Keni.

Krzysztof Miller zvěčnil přelomové okamžiky a hlavní konflikty 20. století – o tom vyprávějí i fotografie na jeho pražské výstavě. Snímky představují nejen obraz současného světa, ale také vnímavého a výjimečného fotoreportéra, který díky své citlivosti dokázal zachytit obyčejného člověka a jeho každodennost.

1989
Veletržní palác NGP
15.11.–16.2. 2020

Jak byl ve fotografii reflektován rok 1989? Výstava připravovaná pro ochoz 2. patra Veletržního paláce si klade za cíl připomenout třicáté výročí Sametové revoluce. Současně chce s odstupem let prozkoumat v lecčems přelomový rok 1989. Byl zlomový nejen pro českou společnost, ale také pro fotografii. Slavilo se 150. výročí zveřejnění jejího vynálezu, a aniž by to autoři pravděpodobně tušili, byl to poslední rok činnosti v obvyklém institucionálním rámci, na který byli po léta zvyklí. Řadě z nich se po převratu radikálně proměnil život – začali využívat svobody v nových poměrech, podnikat, vystavovat, tvořit svobodně. Zaniknou nakladatelství, galerie, změní se rámec toho, jak generovat umění, vzniknou nová tištěná média, soukromé galerie, samotné médium fotografie se rozpustí v synkretismu nových přístupů.

FORTEPAN.HU
Ateliér Josefa Sudka
16.10.–24.11. 2019

Koncentrovaný výběr z unikátní maďarské online obrazové databáze soustředěný na druhou polovinu 80. let, kdy Maďarsko bylo tržními i politickými reformami vzorem pro zatuhlejší československý režim. Do Maďarska se tehdy z ČSSR jezdilo na koncerty západních rockových hvězd i pro aktuální módní výstřelky. V maďarské databázi se na druhou stranu objevují i fotografie z Prahy či z Tater, případně zde vystupují automobily Škoda a LIAZ.

Výsledná instalace by měla reflektovat jak klíčová slova spjatá s politickou a kulturní situací oněch let, tak i anomálie a průsečíky mezi oběma zeměmi. Předpokládá se kombinace nových digitálních tisků v menších i velkoplošných formátech, doplněná videoprojekcí.

Odeslat odpověď