Produkt byl přidán do košíku
Produkt byl odebrán z košíku
Objednávka se odesílá, buďte trpěliví.

Kam na výstavu v říjnu?

Říjen je měsícem již osmého ročníku festivalu Fotograf (letos s hlavním tématem Ne-práce), který krom zajímavých přednášek, performancí a workshopů nabízí i zahájení hned několika výstav. Od nás jen několik pozvánek na ty, které v rámci festivalu proběhnou. Určitě ale nepřehlédněte i oficiální stránky festivalu ! Stojí to za to!

Manja Ebert, Paula Gehrmann, Jens Klein, Lebohang Kganye, Clarissa Thieme, What Remains Gallery 

— Re*creation

12. 10. 2018 — 10. 11. 2018 

Fotograf Joachim Schmidt v roce 1987 polemicky prohlásil: „Už žádné nové fotografie, dokud se nevyčerpají ty staré.“

Výstava Re*creation na pozadí neustálé poptávky po stabilním růstu, inovaci a originalitě uchopuje dvojí význam slova „rekreace“ jako „zotavení“ a „znovustvoření“, a odráží přitom vztah mezi produkcí a volným časem. Chvíle volna, stažení se do ústraní, klid a reflexe na jednu stranu odolávají omezením produkce – a na druhou stranu jsou předpokladem rozvoje něčeho nového.

Umělci prezentovaní na výstavě Re*creation si přivlastňují již existující snímky. Vystavené materiály pocházejí z oblastí, které obvykle označujeme jako soukromé. Byly zbaveny svého původního kontextu, pozměněny, opatřeny poznámkami a dočasně a prostorově transformovány. Tato rekontextualizace snímků odhaluje kromě daného jedince také sociální význam.

Přisvojení si (apropriace) již existujících snímků zpochybňuje vztah mezi soukromým a veřejným, převrací roli originálu a reprodukce, odráží normy a instrumentalizaci, pohrává si s ovládáním a sebeurčením, a odpoutává přitom pozornost od produkce obrazu směrem k distribuci, recepci a interpretaci fotografií.

Jennyfer Lyn Morone

JÁ, TY, ON, ONA JAKO DATA

3/10–14/10 2018

Galerie Kvalitář

Extrémní kapitalismus je odpovědí umělkyně Jennifer Lyn Morone na hromadění a obchod s osobními daty uživatelů sociálních sítí a internetových prohlížečů nadnárodními korporacemi a současně reakce na neustálý společenský tlak spojený se sebezdokonalováním. Morone se legislativně stala korporací, čímž chrání svá data a uvádí celý systém k hranicím vlastní absurdity.

Morone se v rámci svého dlouhotrvajícího projektu rozhodla spojit svou osobní identitu s identitou korporace a prezentovat se tak jako zdroj dat, schopností a v neposlední řadě biologického materiálu.

S odkazem na Donnu Haraway – “(…) nevlastnit sebe sama znamená přestat být subjektem a ztratit tak možnost jednání” –  tak Morone v extrémní podobě naplňuje princip individualizované západní civilizace a pobízí ostatní jednotlivce, aby skrze speciálně vyvinuté aplikace následovali její model, nebo se zapojili jako podílníci v Jennifer Lyn Morone Inc.

Neprožitý život; Špehování reprodukované práce; Vystavování zaměstnání

3/10–14/10 2018

Galerie Jelení 

Tři různorodé pracovní názvy workshopu a výstavy naznačují proces, kterému se skupina seniorů fotografického kroužku věnuje od března 2018.

Všechna naznačená témata jsou provázána s jejich vlastní zkušeností s pracovním životem a pozorováním vztahu, který k této dnes již uzavřené etapě vlastní minulosti mají. Je možné vztah k zaměstnání rekonstruovat ve fotografiích z rodinných fotografických alb, ve kterých se ojediněle najde záběr z pracovního prostředí? Lze zachytit sny a plány o tom, kým jsme chtěli původně být a vidět je s dnešní zkušeností? Je možné popsat, jaké myšlenkové procesy a sounáležitost se v nás odehrávají, když vidíme ráno odcházet svoje děti do jejich vlastních současných zaměstnání?

A jak je toto vše možné zachytit fotografickým médiem, které si skupina seniorů vybrala jako svůj dlouhodobý zájem a prostředek k vyjádření? Výstava je výsledkem dialogu mezi umělkyní Isabelou Grosseovou a členy foto-kroužku CVAK! kulturního centra pro seniory Elpida.

zdroj: galeriejeleni.cz

ŽENA ZA MIXÉREM

19/10–25/11 2018

Ateliér Josefa Sudka 

Měla elektrická energie vliv na emancipaci žen? Nahradila práce elektrického proudu práci žen nebo je stále zadržuje u mixéru, zatímco muži rozvíjejí svou imaginaci a politickou angažovanost před obrazovkou? Několik drobných sond do reklamního světa elektrospotřebičů a s nimi prezentovaných mužských a ženských rolí v reklamní a propagační fotografii.

Odeslat odpověď