Produkt byl přidán do košíku
Produkt byl odebrán z košíku
Objednávka se odesílá, buďte trpěliví.

PŘED TABULÍ S HYNKEM ALTEM

Minulou středu se v pražském Rudolfinu konala druhá přednáška z třídílného cyklu Před tabulí s…, který reaguje na právě probíhající výstavu Enjoy Your Life! německého umělce Juergena Tellera. No, v tomhle případě to tak docela neplatilo, prezentující fotograf Hynek Alt se v prezentaci zaměřil především na svojí vlastní tvorbu a nutno říct, že v jeho případě je to rozhodně dobře.

Představovat Hynka Alta asi není potřeba, ale pro jistotu přeci jen krátké shrnutí; narodil se v roce 1976, vystudoval Katedru fotografie FAMU a Visual Research Lab na State University of New York a v současnosti vede ateliér Nových médií na FAMU. Donedávna také se svojí manželkou Alexandrou Vajd vedl společný ateliér na UMPRUM a takto společně mají za sebou i dlouhou řadu výstav. Svojí přednášku pak rozdělil na část výkladovou a, jak ji on sám nazval, performativní.

Ve výkladové části se divákům snažil nastínit svůj náhled na fotografii skrze několik děl v horizontu posledních patnácti let. Jedním z nejlépe “čitelných” a rozpoznatelných děl byla například fotografie s názvem Exposed, která nám dává nahlédnout na fotografii jako pomyslnou veličinu a všechny její možnosti. O snímek jako takový jde až ve druhém sledu. To však nijak neztěžuje srozumitelnost poselství, které právě tento projekt nese. Mezi dalšími stojí za zmínku projekt s Alexandrou Vajd Maják (2009), kdy majákem je plně rozsvícený digitální přístroj, nebo video ve spolupráci s Ateliérem Josefa Sudka, stavějící role fotografa a jeho modelu doslova naruby.

Ve druhé části prezentace se pak, pomyslně k datu založení Rudolfina, rozhodl před diváky vyzkoušet více než sto let starý blesk – nebo spíše takovou pyrotechnickou pomůcku, založenou na výbuchu magnesiového prášku. Tento historický kousek, vyžadující vzhledem k riziku popálení jistou dávku umu, se ještě dnes používá například při fotografování jeskyních komplexů.

Svůj vztah k Tellerovi poté shrnul při odpovídání na dotazy jednoduše: Tellerův “přiblblý” styl je mu sympatický díky volnosti práce s fotoaparátem, kterou v jeho dílech spatřuje. Jinak oba dva tvoří ale v úplně odlišných rovinách.

Kdo by měl o další přednášku z cyklu Před tabulí s… zájem, bude mít možnost již 2. března v šest hodin. Tentokrát se v Rudolfinu před tabulí střetneme s kurátorem, historikem a teoretikem fotografie Pavlem Vančátem.

Závěrem bych rád připomněl, že výstava Juergena Tellera v Rudolfinu potrvá už jen do 19. března!

Odeslat odpověď